tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

< ANA SAYFA

CIVICUS Türkiye 2004 Pilot Uygulama Sonuçları

< GERİ

 

 

CIVICUS Anketi, katılımcıların yaşadıkları ülkeyi YAPI - ÇEVRE - DEĞERLER - ETKİ başlıkları altında ne seviyede gördüklerini ortaya çıkartır. Anket, cevapları 1 ile 6 arasında değişen sorulardan oluşmaktadır. 1 “Kesinlikle katılmıyorum” anlamında gelirken 6 “Kesinlikle katılıyorum” demektir. Soruların sayısı ve içeriği, incelenen ülkenin koşullarına göre değiştirilebilir. Her bir başlık için sonuçlar verilen cevapların aritmetik ortası alınarak ortaya çıkartılmaktadır. Daha sonra bu sonuçlar Karo Grafik üzerinde işaretlenmektedir.

Karo Grafik’e bakıldığında, incelenen ülkenin sivil toplum düzeyinin güçlü ve zayıf yönleri gözlemlenebilir. Aşağıdaki grafik İlkbahar 2004 döneminde Boğaziçi Üniversitesi'nde 100 kişinin (98 öğrenci, 2 öğretim üyesi) katıldığı anket sonuçlarını (Öner, Başoğlu, Seyhun, Tüzer, 2004) gösteriyor.