tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

< ANA SAYFA

M. Atilla Öner PhD Tez

< GERİ

 

Teze Ulaşım Bilgileri

1. http://wwwlib.umi.com/dxweb/ adresine gidiniz.

2. İki soruyu cevaplayıp "Continue" tuşuna basınız.

3. Siparişi nasıl vereceğiniz hakkındaki soruları cevaplayıp "Continue" tuşuna basınız.

4. Order Number = 8601023

    Author = ONER

    girip "Begin Search" tuşuna basınız.

5. Gelen sayfadan satınalma işlemini tamamlayınız.