tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

    < ANA SAYFA     

TÜRKİYE'NİN RİSK DURUMU - Kasım 2004

< GERİ

 

  Aşağıdaki tablolar Kasım 2004 sonu itibariyle 8 ayrı alanda Türkiye'nin risk durumunu gösteriyor. Anket Internet üzerinde yürütüldü. 

"0"  hiç risk yok, "10" ise çok riskli anlamına geliyor. UPF, DB ile AB ilişkilerine rağmen "para ve maliye politikaları"nda riskin yüksek değerlendirilmesi hükümeti ve bürokratları düşündürmeli. Bazı alanlarda iki grubun varlığını görüyoruz. Hükümetin ve bürokrasinin iletişim sorununa işaret edebilir.

Tablo hakkındaki soru ve yorumlarınızı Para Finans listesine yazmaya davetlisiniz.