tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

< ANA SAYFA

 

< GERİ

 

 

FİLİSTİN - İSRAİL: ÇÖZÜMÜ OLMAYAN MESELE

 

6 Ocak 2009

Filistin - İsrail arasında yaşananların çözümü yok.

İngiltere ve diğer batı ülkelerinin desteğiyle binlerce yıldan sonra kendileri için kutsal topraklara dönen İsraillilerin, yerlerinden ettikleri Filistin halkı ile sürekli savaş halinde olması kaçınılmaz.

Demografik olarak büyük bir sorun var. Hem İsrail vatandaşı olan Arap nüfusun artış oranı, hem de Filistinlilerin nüfus artış oranı İsrail'deki Yahudi nüfusun doğum ile artış oranından yüksek. Dışarıdan göç almaz ise, İsrail'deki Yahudi nüfus daha da küçük azınlık haline dönüşecek.

2007 sonu itibariyle tüm dünyada yaşadığı tahmin edilen 13,2 milyon Yahudi'nin %41'i İsrail'de yaşıyormuş, 5,4 milyon kişi. İsrail dışındaki 7,8 milyon kişinin %50'si daha 20 yıl içinde İsrail'e göç ederse, bölgedeki Filistinlilerin yer değiştirmesi daha da akut hale gelecek. Bu nüfusun İsrail'e göç etmesi gerçekten arzu ediliyorsa bölgedeki gerilimin ve savaş halinin sürmesi gerekiyor.

3,7 milyon Filistinlinin yer değiştirmesi barış içinde nasıl gerçekleşebilir? Gerçekleşmez. Savaş ile gerçekleşebilir. İsrail'in yeni hedefi Gazze'deki nüfusu önce seyrekleştirmek olabilir. Hamas karşıtlarının  Batı Şeria'ya göç etmeleri gündeme gelebilir. Bilahare de geriye kalan nüfus Mısır ile anlaşılıp kuzey Mısır'a yerleşmeye zorlanabilir. Mısır nasıl ikna edilir? İsrail kurulacak bir Filistin Devleti'nin denize kıyısı olmasını istemiyor olabilir.

Savaş yer değiştirmeyi sağlayabilir. Ama, meseleyi çözmez. Yurtlarından sürülen Filistinlilerin yüzlerce (binlerce!) yıl sonra bölgeye dönmek üzere hamle yapabileceklerini düşünebiliriz. İsrailliler yaptılar.