tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

< ANA SAYFA

 

< GERİ

 

Ocak 2005

Türkiye için Müzakere Takvim Önerisi ve Gerçekleşme

 

14 Aralık 2015

3 Ekim 2005'te resmen başlayacak müzakerelerde dosyaların başlangıç, geçici kabul ve kesin kabul tarihleri tabloda (şekil için tıklayın!) başlangıç ve geçici kabul tarih sırasına göre verilmiştir. "Müzakere süreci çok zor geçecek" düşüncesinde olanların düşüncelerini netleştirmelerine yardımcı olmak amaçlandı.  Gerçekleşme verileri 2 sütun olarak eklendi.

Birinci sütunda ikinci sayılar AB Bakanlığı sitesinden alınan fasıl numaraları. İlk sayılar 2005 yılındaki listenin numaraları.

Fasıl isimlerinde ve numaralarında niçin değişiklik yapıldığı açık değil.

Gümrük Birliği bulunmasına rağmen bu faslın açılıp onayının verilmemesi saçma.

 

 

Öneri/Tahmin - Gerçekleşme
# Dosya İsmi # başlangıç başlangıç gerçek geçici kabul

geçiçi kabul gerçek

kesin kabul süre (gün)
1/1  Malların Serbest Dolaşımı 1 01.11.05   01.12.05   15.12.12 30
4/4  Sermayenin Serbest Dolaşımı 4 01.11.05 18.12.08 31.12.05   15.12.12 60
12/18  İstatistik 12 01.11.05 26.06.07 31.12.05   15.12.12 60
17/25  Bilim  ve Araştırma 17 01.11.05 06.06.06 03.03.06 06.06.06 15.12.12 122
15/19  Sanayi Politikaları 15 01.11.05 29.03.07 31.10.06   15.12.12 364
25/29  Gümrük Birliği 25 01.11.05   31.01.06   15.12.12 91
23/28  Tüketici Hakları 23 01.12.05 19.12.07 30.01.06   15.12.12 60
18/26  Eğitim ve Öğretim/Eğitim ve Kültür 18 01.01.06   03.05.06   15.12.12 122
26/30  Dış İlişkiler 26 01.01.06   31.12.06   15.12.12 364
27/31  Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikaları 27 01.03.06   30.09.06   15.12.12 213
16  KOBİler 16 03.06.06   02.08.06   15.12.12 60
19  Telekom ve BT 19 03.06.06   31.01.07   15.12.12 242
22/27  Çevre 22 01.07.06 21.12.09 31.05.08   15.12.12 700
10/16  Vergilendirme 10 01.09.06 30.06.09 29.01.09   15.12.12 881
21/22  Bölgesel Politikalar ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 21 01.11.06 05.11.13 30.11.07   15.12.12 394
20/10  Kültür ve Medya Politikaları/Bilgi Toplumu ve Medya 20 01.01.07   31.12.07   15.12.12 364
/5  Kamu alımları              
5/6  Şirketler Hukuku 5 01.01.07 17.06.08 31.12.07   15.12.12 364
11/17  Ekonomik ve Parasal Birlik 11 01.03.07 14.12.15 28.02.08   15.12.12 364
6/8  Rekâbet Politikaları 6 01.03.07   30.06.08   15.12.12 487
24/24  Adalet ve İçişleri/Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 24 01.06.07   30.08.09   15.12.12 821
3/3  Servislerin Serbest Dolaşımı/İş kurma hakkı ve hizmet sunumu 3 01.07.07   30.11.08   15.12.12 518
28/32  Finansal Kontroller 28 01.07.07 26.06.07 28.12.08   15.12.12 546
14/15  Enerji 14 01.08.07   31.01.08   15.12.12 183
9/14  Ulaştırma Politikaları/Taşımacılık politikası 9 01.09.07 19.12.07 31.03.08   15.12.12 212
29/33  Finans ve Bütçe Uygulamaları 29 01.09.07   30.09.08   15.12.12 395
13/19  İstihdam ve Sosyal Politikalar 13 01.10.07   30.04.09   15.12.12 577
30/34  Kurumlar 30 01.01.08   30.12.08   15.12.12 364
7/11  Tarım/Tarım ve Kırsal Kalkınma 7 01.03.08   31.03.10   15.12.12 760
8/13  Balıkçılık 8 01.06.08   31.03.10   15.12.12 668
2/2  İnsanların Serbest Dolaşımı 2 01.10.08   01.06.10   15.12.12 608
31/35  Diğer 31         15.12.12 0