tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

Dr.  M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 
ŞİRKETLER İÇİN ÇABUK CHECK-UP

Ekonomik ve siyasi hayatın çalkantılı olduğu ülkemizde, şirketinizin içinde bulunduğu durumu aşağıdaki soruları cevaplayarak çabuk bir şekilde tespit edebilirsiniz.

Faiz Ödeme Gücünüz: Büyümeyi finanse etmek amacıyla kredi almış olabilirsiniz. Yıllık faiz giderlerinizin vergi ve finansal giderler öncesi kârınız tarafından ne kadar karşılandığını hesaplayınız (faiz ödeme gücü = (Vergi ve faiz öncesi kâr)/(Yıllık faiz ödemeniz))

(a) 5 < fög
(b) 2 < fög < 5
(c) 1 < fög < 2
(d) fög < 1


Bir Müşteriye Bağımlılık: En büyük müşterinizle yaptığınız cironun toplam cironuza oranı nedir?

(a) < % 5
(b) % 5 - 10
(c) % 10 - 20
(d) > % 20


Bir Çok Müşteri Kaybı: En büyük 5 müşterinizle yaptığınız cironun toplamının toplam cironuza oranı nedir?

(a) < % 10
(b) % 10 - 20
(c) % 25 - 50
(d) > % 50


Satıcılar: En fazla satınalma yaptığınız satıcı firmayla olan iş hacminizin toplam satınalmanıza oranı nedir?

(a) kritik alımların % 10’unun altında
(b) % 10 - 25
(c) % 25 - 50
(d) > % 50


Kilit Yöneticiler: Satış, pazarlama, üretim, personel, dağıtım veya finans gibi kilit alanlardaki yöneticilerinizden birinin ayrılması halinde, yerine yeni birisinin alınması hangi sürede “acil” bir durum oluşturur?

(a) > 12 ay
(b) 6 - 12 ay
(c) 1 - 6 ay
(d) < 1 ay


Elemanlarınız: Son 12 ay içerisinde eleman sayınızda hangi oranda değişiklik oldu (azalma veya artma)?

(a) < % 10
(b) % 10 - 20
(c) % 25 - 50
(d) > % 50Cironuz: Son 12 içerisinde cironuzda hangi oranda değişiklik oldu (azalma veya artma)?

(a) < % 10
(b) % 10 - 20
(c) % 25 - 50
(d) > % 50


Makine ve Ekipman: Son 12 ay içinde büyük alım yaptınız mı? Yaptınızsa, işinizin yıllık nakit akışının ne kadarını bu işlem için ayırdınız?

(a) < % 25
(b) % 25 - 50
(c) % 50 -100
(d) > % 100


Kâr Marjları: Kâr marjınız son on iki ayda ne kadar azaldı?

(a) < % 10
(b) % 10 - 20
(c) % 25 - 50
(d) > % 50


Stoklar Hariç Cari Oran: Stoklar hariç dönen varlıklarınızın kısa vadeli borçlarınıza oranı nedir?

(a) > 1.2
(b) 1 - 1.2
(c) 0.7 - 1
(d) < 0.7