tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

< ANA SAYFA   

GENEL CHECK-UP – 761 Soru

   < GERİ

 

ALAN

 SORU SAYISI

 

 

1. Çabuk Check-Up

2. Vizyon Check-Up

3. Stratejik Yönetim Check-Up

4. Büyüme Stratejileri

Genel

Pazar Analiz Gücü

Stratejik Liderlik

Amaç ve Yönün Netliği

Stratejik Planlama

Altyapı

Yenilik Gücü

Uluslararası Rekâbet Gücü Modeli

5. Organizasyon Check-Up

Süreçler

Personel

Güven ve Delegasyon

BT

Toplam Kalite Uygulamaları

Proje Kapasitesi

Proje Yönetimi Olgunluk Düzeyi

Proje Tuzakları

6. Pazarlama Check-Up

Ürün/Pazar Analizi (her ürün için)

Müşteri Profilleri

Rakipler

Pazarlama Yaklaşımı

Pazar Stratejisi

Reklam Stratejisi

Fiyat/Kâr Stratejisi

Ürün/Servis Stratejisi

Stok Yönetimi

Satış Yönetimi

Pazarlama Etkinliği

Bütünsel Pazarlama İletişimi

7. Finans Check-Up

Bölümiçi Kontrol

İşletme Sermayesi

Bankacılık Hizmetleri

Fon Yönetimi

Faiz Risk Yönetimi

Döviz Risk Yönetimi

Döviz Alım/Satımı

Enformasyon İhtiyacı

Yaratılan Değer Hesaplaması

8. Teknoloji Check-Up

Teknoloji/İş Alanı Gruplandırması

Rekâbet Gücü – Önem Matrisi

Teknoloji Güzergâhı

Teknoloji Süreçleri Yönetim Profili

Yeni Ürün Geliştirme Profili

ArGe Yetenekleri Profili

 

10

11

60

60

9

8

8

8

8

8

4

7

93

15

14

57

7

50

13

51

30

128+

11

5

6

6

9

11

16

10

8

5

15

26

56

5

13

3

11

2

11

9

2

1

340

5

5

5

150

100

75

 

 

   Türkiye 2023: Ulusal Uzgörü Çalışmaları
 

Bu çalışmada değişik ülkelerde yapılan uzgörü çalışmaları ile Türkiye'de bu konu altında toplanabilecek çalışmaların özetleri ve değerlendirmeleri yapıldıktan sonra Türkiye için bir uzgörü yöntemi seçilmiştir.

 

 

Satın Almak için tıklayınız.

 

    Üçüncü Sektörde Mükemmel Yönetim YENİ

 

Bu kitap, üçüncü sektör kuruluşlarının profesyonel  ve gönüllü yönetim yeteneklerinin geliştirilmesine katkı yaparak Türkiye'mizde üçüncü sektör kuruluşlarının daha başarılı olmasını arzu edenlere yol gösterici kaynak olmayı amaçlıyor.
 

 

Satın Almak için tıklayınız.