tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

 

AB - TR Arasındaki Güven Düzeyi

 

 

 

Aşağıdaki tablo farklı aylarda tamamlanan anket sonuçlarını (10 tam güven; 1 hiç güven yok) gösteriyor. Ayların detaylı sonuçları için ilgili ayı tıklayınız.

TC Hükümeti AB katılım sürecinin başarısını yükseltmek amacıyla güvenin 6 boyutunda vatandaşlarının değerlendirmesini 10'a doğru çekmek üzere çaba göstermeli. 5 boyutta görülen gerileme, Aralık 2006'daki çöküş dikkat çekici. Güven arttrıcı önlemler alınmalı.

 

 

 

 

Nis.05 Kas.05 Ara 06
Süreç Güveni 5,43 5,04 2,56
Bireysel Güven 4,39 4,14 2,69
Kurumsal Güven 5,61 5,14 2,94
Yetenek Güveni 5,09 5,12 3,16
Sözleşme Güveni  5,22 4,92 3,06
İyi Niyet Güveni 5,13 4,21 2,48