tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

    < ANA SAYFA     

YÖNETİLEN TEZLER

< GERİ

 

Teknoloji Güzergâhı ve Teknoloji Yönetimi

 • Naci Üstün, PhD, devam ediyor, The Role of Technology Foresight and Technology Roadmapping in Organizational Transformation of Manufacturing Companies – Three cases From Turkey, Yeditepe Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Enver Dodanlı, MBA, Şubat 2017, A Study over Critical Success Factors in Establishing and Sustaining Lean Management in Automotive Sector, Yeditepe Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Nesimi Kaplan, MA, Mayıs 2016, Türk Savunma Sanayi Firmalarında Teknoloji Süreçleri Yönetimi Yetenek Profillerinin Belirlenmesi, Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Savunma Kaynakları Yönetimi ABD.

 • Hüseyin Şen, MA, Mayıs 2016, Savunma Sanayinde Tedarik Zinciri Risk Yönetimi Üzerine Ampirik  Çalışma, Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Savunma Kaynakları Yönetimi ABD.

 • Serdar Yalçın, MA, Mayıs 2016, Firmaların Teknoloji Yönetimini Engelleyen Faktörler Üzerine Ampirik Çalışma, Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Savunma Kaynakları Yönetimi ABD.

 • Özkan Yılmaz, M.S., Nisan 2004, Pilot Technology Roadmap of Military Communication Systems, Yeditepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Berk Yılmaz, MBA, Kasım 2003, Technology Roadmap of Military Radar Antennas, Yeditepe Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Serkan Yavuz, MBA, Mart 2003, Technology Roadmap of Automatic Identification and Data Capture Using Graphical Modelling System and Delphi, Yeditepe Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Seda Güler, MS, Kasım 2002, WLAN Technology Roadmap, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. (eş-danışman)

 • Mennan Şayan, M.S., Aralık 2001, Critical Technologies for Machine Manufacturers: An e-Panel and Foresight Study, Yeditepe Üniversitesi University, Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Uğur Yıldırım, M.S., Aralık 2000, Technology Processes Management Capability Profiles of Turkish Machine Manufacturing Firms, Yeditepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sistem Mühendisliği Bölümü.

 • Hamdi Kaykusuz, M.S., Aralık 2000, A Model for Analyzing and Measuring the Success of International Technology Transfer in Defense-Oriented Joint Ventures of Turkey, Yeditepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sistem Mühendisliği Bölümü.(*)

 • Mustafa Polat, MBA, Mart 2000, Critical Success Factors for Business - Turkish Land Forces - University Collaboration: The Case of ASELSAN's Transportable Direction Finding System (DFINT-3T), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Birol Yüksel, M.S., Mart 2000, Technology Processes Management Capability Profiles of Automotive Supplier Firms and Supermarkets in Turkey, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.

 • Yılmaz Yıldırım, M.S., Kasım 1999, Technology Roadmap Of Tactical Rockets,Yeditepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sistem Mühendisliği Bölümü.

 • Tayfun Çağan, M.S., Kasım 1999, The Dependence Of Innovation Diffusion On Organizational Structure: The Case Of Turkish Armed Forces, Yeditepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sistem Mühendisliği Bölümü. (*)

 • Mete Özkan, M.S., Kasım 1999, WEB Based Information Management Systems: A Field Study Of MORN in R&D Project Management, Yeditepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sistem Mühendisliği Bölümü. (*)

 • Gürsel Özdemir, M.S., Mart 1999, Managing National Innovation System of Turkey: A Methodological Framework, Yeditepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sistem Mühendisliği Bölümü.

(*) işaretli tezlere yoğun katkı yaptı, eş-danışman olarak gözükmüyor.