tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

    < ANA SAYFA     

TÜRKİYE'NİN RİSK DURUMU - Kasım 2005

< GERİ

 

  Aşağıdaki grafikler Ekim - Aralık 2005 içinde Internet üzerinde gerçekleştirilen anket sonuçlarını gösteriyor. 8 ayrı alanda Türkiye'nin risk durumunun ankete katılanlar tarafından nasıl algılandığına işaret ediyor.  

"1"  hiç risk yok, "10" ise çok riskli anlamına geliyor. Bazı alanlarda iki grubun varlığını görüyoruz. Hükümetin ve bürokrasinin iletişim sorununa işaret edebilir.

Tablo hakkındaki soru ve yorumlarınızı Para Finans listesine yazmaya davetlisiniz.