tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

    < ANA SAYFA     

TÜRKİYE'NİN RİSK DURUMU - 2015

< GERİ

 

  Aşağıdaki grafikler Ocak - Şubat 2015 arasında Internet üzerinde gerçekleştirilen anket sonuçlarını gösteriyor. 8 ayrı alanda Türkiye'nin risk durumunun ankete katılanlar tarafından nasıl algılandığına işaret ediyor.  

"1"  hiç risk yok, "10" ise çok riskli anlamına geliyor.

Tablo hakkındaki soru ve yorumlarınızı Para Finans listesine yazmaya davetlisiniz.