tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

< ANA SAYFA

BÜİM2023

< GERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi  Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Proje ve Yapım Yönetimi Birimi ile Boğaziçi Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde paralel olarak yürütülen PYY2023 ve BÜİM2023  "Kurumsal Uzgörü Çalışmaları"nın amacı

  1. uzun dönemli geleceği düşünerek,

  2. yaygın katılımla

  3. vizyon geliştirerek

  4. eğitim ve araştırma alanlarının yeniden belirlenmesine yönelik

  5. politika ve stratejiler hazırlamak

Bu gelecek çalışması, Dünya'da üniversite birimi ve bölümü düzeyinde yapılan ilk uzgörü çalışmalarından biridir.

 

Çalışmada, Özcan Sarıtaş'ın Ph.D. tez projesi kapsamında

geliştirilen sistemler düşüncesine dayalı uzgörü yaklaşımı uygulanmaktadır.

    PYY2023 Çalışması Adımları

1.

2.

3.

4.

5.

 Sistem Elemanları ve İlişkiler

 İnşaat 2023

 BÜİM2023

 Güzergâh

 Bugünün Kararları

 

                        

       İTÜ PYY2023