tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

< ANA SAYFA

ULUSAL YENİLİK SİSTEMİ

< GERİ

Gürsel Özdemir, M. Atilla Öner,  Mart 1998

NİÇİN ULUSAL YENİLİK SİSTEMİ?                   İLERİ >

Bugün dünyada her yıl üretilen bilgi, insanlığın varoluşundan bugüne kadar üretilmiş bilgiyi ikiye katlamaktadır. Gelecek bin yıl, bilgi çağı olacaktır. Gelecekte ancak bilgiyi üretebilen ve bilgiyi yönetebilen uygarlıklar varlığını sürdürebilecektir. Bu nedenle, bilgi üretmenin yanısıra, bilgiye ulaşmak, toplamak, paylaşmak ve yönetmek de önemli bir disiplin haline gelmiştir.

Yenilik yönetimi; bilgiyi üretmek, bilgiye ulaşmak ve bilgiyi yönetmektir. Bilgi üretmek önemli olmakla birlikte, en kısa sürede ihtiyacı olanlara ulaştırılarak paylaşımını arttırmak da önemli süreçlerden birisidir. Paylaşılamayan bilginin katma değer üretmesi zor olacaktır. Bilgi ne kadar çok paylaşılırsa, etkinliği de o ölçüde artacak ve çoğalacaktır. Gelişmiş ülkeleri ve Avrupa Topluluğu gibi kuruluşları incelediğimizde; bilgiyi çok iyi yönettikleri, firmalar, üniversiteler, devlet ve toplum arasında çok iyi bir iletişim oluşturarak faydayı maksimize etmeye çalıştıkları görülmektedir.

Yenilik, bir öğrenme sürecidir. Yenilik, kaynakları yaratan, harekete geçiren ve dağıtan, sosyal, kültürel ve kurumsal ayrıntıların şekillenmiş halidir. Yeniliğe neden olan bilginin üretilmesi kendi başına yeterli olmayıp, kaynakların girişimciler arasında dolaşımı ve paylaşımı önem arz etmektedir. Bu "güç dağıtımı", öğrenmede önemli bir etkendir. Eğer kaynakların üreticiden kullanıcıya transferi yeterli değilse, yenilik de etkili değildir. Bir ülkedeki teknolojinin üreticiler ve kullanıcılar arasındaki karşılıklı etkileşimi yani ulusal dinamizm, uluslararası dinamizmden daha önemlidir. Ülke içindeki etkili bir yenilik yönetimi, uluslararası dinamizmi de beraberinde getirecektir. Ulusal Yenilik Sistemi Yönetimi ile bilim ve teknolojinin etkin kullanımı da mümkün olacaktır.

Son yıllarda ülkemizde bilim ve teknoloji yönünde kaydedilen gelişmeler sevindiricidir. Bir ülkenin bilimsel gelişmesinin bir göstergesi olarak kabul edilebilecek uluslararası dergilerde yayımlanan bilimsel makale sayısında 27nci sıraya yükselmemiz, bilimsel gelişmede de artış trendinde olduğumuzu göstermektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sistematiğe oturtulması ancak etkin bir yenilik politikasıyla mümkün olacaktır.