tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

    < ANA SAYFA     

ULUSAL YENİLİK SİSTEMİ

< GERİ

Gürsel Özdemir, M. Atilla Öner,  Mart 1998

 

 

            PROJENİN AMAÇLARI                      İLERİ >

Ulusal Yenilik Sistemi Yönetimi (UYSY) projesinin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:

  1. Ülkemizin stratejik, ekonomik ve sosyal alanlarda bilimsel gelişmesini sağlayacak stratejinin oluşturulması,
  2. Bilimsel ve teknolojik yeteneklerin arttırılması amacıyla, bilim ve teknoloji alanında kamu ve özel kuruluşların yatırımlarının arttırılmasının sağlanması,
  3. İşletmelerin verimliliğinin arttırılması,
  4. Sivil toplum kuruluşları, firmalar, üniversiteler, araştırma kurumları ve devlet teşkilatı arasında iletişimin tesisi ve geliştirilmesi.