tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

    < ANA SAYFA     

ULUSAL YENİLİK SİSTEMİ

< GERİ

Gürsel Özdemir, M. Atilla Öner,  Mart 1998

 

 

                                MEVCUT DURUM (1998)HAKKINDA KISA NOT                       İLERİ >

Sorunlar

Maalesef ülkemizin yenilik sistemi hakkında aşağıdaki saptamaları yapmak fazla bir haksızlık olmayacaktır:

  1. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sistematik olarak ele alınmamaktadır.
  2. Bilim ve teknoloji alanındaki monitör kuruluşlar etkin bir şekilde çalışmamaktadır.
  3. Toplum, hükümet, üniversiteler, kuruluşlar ve firmalar arasındaki iletişim yetersizdir.
  4. Bilgi ve teknolojinin yayılma/paylaşılma süreci çok yavaş işlemektedir.
  5. Yeniliğe ve bilgi üretmeye teşvik politikaları çerçevesinde "etkinlik ölçümü" yoktur.
  6. Yenilik yönetimi konusunda benimsenen bir metodoloji yoktur.

Paylaşılmadan Yürütülen Bir Proje!

TÜBİTAK, TTGV, DİE, KOSGEB ve Türk Patent Enstitüsünün katılımıyla, Başbakanlığın da desteklediği "Ulusal İnovasyon Projesi - Türkiye İmalat Sanayiinde Teknolojik Değişim ve İnovasyon Süreçlerinin İzlenmesi" projesi OCAK 1998'de başlatılmıştır. Bu proje sadece imalat sanayiini desteklemekle dar çerçeveli olup, daha geniş amaçlı ve kapsamlı bir proje olarak "Ulusal Yenilik Sistemi" boyutunda tanımlanması gereğine dikkatleri çekmek istiyoruz.